Referenssejä

SavoGrow Oy:n matkailustrategia 2016-2021

Kari Turunen toteutti SavoGrow Oy:lle uuden hyväksytyn matkailustrategian keväällä ja kesällä 2016. Strategiatyössä oli mukana kuuden kunnan matkailusta vastaavia virkamiehiä, kuntien päättäjiä ja alueen palveluyrittäjiä.

Prosessin aikana saatiin aikaan uusi malli laajempaan ylimaakunnalliseen yhteistyöhön, jota alueella viedään eteenpäin alueen kansainvälistymisessä. Tärkeintä strategian onnistumisessa oli saada aikaan matkailuyrittäjien ja alueen päättäjien yhteinen näkemys alueen matkailun pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Strategiatyön prosessin aikana järjestettiin aluksi kaksi työpajaa, joihin osallistui SavoGrow:n alueen kuntapäättäjiä, SavoGrow Oy:n elinkeinoasiamiehet ja kärkiyritysten edustajia kuuden kunnan alueelta.

Tärkeässä osassa oli yhteinen kolmen päivän tutustumismatka Saimaan alueelle, jonka aikana sekä matkailun kehittämisen vastuuhenkilöt alueorganisaatioista sekä kärkiyrityksistä kertoivat avoimesti onnistumisista ja epäonnistumisista matkailun kehittämisessä koko Saimaan alueella. Bench Marking-matkalle osallistui alueen kuntapäättäjät ja yritysten edustajat yhdessä SavoGrow Oy:n elinkeinoasiamiesten kanssa.

Saatujen mielipiteiden perusteella muokattiin matkailustrategian pohja, joka läpikäytiin ja hyväksytettiin tarvittavien muutosten jälkeen SavoGrow:n neuvottelukunnan kokouksessa 3.6.2016. 

Tällä hetkellä matkailustrategia toimii pohjana yritysten valmennuksissa ja yhteismarkkinoinnin kehittämisessä sekä investoinneissa SavoGrow Oy:n alueella.

Lisätietoja:

Olli Tiainen
toimitusjohtaja
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

puh. 0207 464 620

Lomaseudun (Viitasaari-Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi) prosessit

Voin lämpimästi suositella Karia vastuullisen matkailun asiantuntijana. Yrittäjätaustansa vuoksi hän tuntee matkailutoimialan ja sen lainalaisuudet. 

Kari on asiantuntijana selkeäsanainen ja motivoiva. Tulee olo, että hän todella välittää asiakkaistaan ja häneltä saa aina selkeät vastaukset ja tarvittavan avun pulmaan kuin pulmaan.

Jasmine Sepponen
matkailupäällikkö
Kehittämisyhtiö Witas Oy 

puh. 040 703 1205 

Pure Pirkanmaa-Yritykset edellä – hankkeen tuotteistamisvalmennukset syksyllä 2018

Olemme vahvistamassa Pirkanmaan matkailun näkyvyyttä ja markkinointia eri toimenpitein. Toteutimme Karin kanssa työpajojen sarjan, jossa hänen asiantuntevalla opastuksella ja savolaisen rennolla otteella perehdyttiin matkailutuotteiden tuotteistamisen ja hinnoittelun saloihin. Mielenkiintoisia Case-esimerkkejä ympäri Suomea. 

Suosittelen lämpimästi!

Jani Grönroos
projektipäällikkö
Ahlman Tampere 

puh. 050 309 9693